Tag: máy phát điện nước ngoài

Máy phát điện biến tần VGPGEN 3600E

Hãng sản xuất: VGPGEN Động cơ: VGPGEN Công suất định mức (KVA): 3 Công suất cực đại (KVA): 3.3 Xuất xứ: Japan Giá: liên hệ

Máy phát điện biến tần VGPGEN 3600EL (3KW/3KVA)

Hãng sản xuất: VGPGEN Động cơ: VGPGEN Công suất định mức (KVA): 3 Công suất cực đại (KVA): 3.3 Xuất xứ: Japan Giá: liên hệ

Máy phát điện biến tần 2000E VGPGEN (2KW/2KVA)

Hãng sản xuất: VGPGEN Động cơ: VGPGEN Công suất định mức (KVA): 2 Công suất cực đại (KVA): 2.2 Xuất xứ: Japan Giá: liên hệ

Máy phát điện biến tần 5600EL VGPGEN(5KW/5KVA)

Hãng sản xuất: VGPGEN Động cơ: VGPGEN Công suất định mức (KVA): 5 Công suất cực đại (KVA): 5.5 Xuất xứ: Japan Giá: liên hệ

Máy phát điện biến tần VGPGEN 2000EL

Hãng sản xuất: VGPGEN Động cơ: VGPGEN Công suất định mức (KVA): 2 Công suất cực đại (KVA): 2.2 Xuất xứ: Japan Giá: liên hệ

Máy phát điện biến tần VGPGEN 1000D (1KW/1KVA)

Hãng sản xuất: VGPGEN Động cơ: VGPGEN Công suất định mức (KVA): 0.9 Công suất cực đại (KVA): 1.1 Xuất xứ: Japan Giá: liên hệ

Máy phát điện biến tần VGPGEN 5600E

Hãng sản xuất: VGPGEN Động cơ: VGPGEN Công suất định mức (KVA): 5 Công suất cực đại (KVA): 5.5 Xuất xứ: Japan Giá: liên hệ

Máy phát điện CACTUS CC100

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 100 Giá: liên hệ

Máy phát điện CC25 CACTUS

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 25 Giá: liên hệ

Máy phát điện CACTUS M-C206

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 188 Giá: liên hệ

Máy phát điện Cactus CC1250-M

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 1250 Giá: liên hệ

Máy phát điện Cactus CC175-S

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 175 Giá: liên hệ

Máy phát điện Cactus SC-C45-L

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 1 Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 45 Giá: liên hệ

Máy phát điện Cactus CC150-M

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 150 Giá: liên hệ

Máy phát điện CC600-M Cactus

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 568 Giá: liên hệ

Máy phát điện SC-C250-L Cactus

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 250 Giá: liên hệ

Máy phát điện Cactus SC-C800

Hãng sản xuất: Cactus Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 800 Giá: liên hệ

Máy phát điện BF-C28 Baifa

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 28 Giá: liên hệ

Máy phát điện Baifa BF-C103

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 100 Giá: liên hệ

Máy phát điện Baifa BF-C40

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 41 Giá: liên hệ