Tag: máy phát điện aksa

Máy phát điện AKSA AB-110-TE

Nhiên liệu: Xăng Hãng sản xuất: AKSA Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 10 Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 Pha Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện AKSA AAP-5500E

Nhiên liệu: Xăng Hãng sản xuất: AKSA Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 5.5 Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 1 Pha Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện AKSA AAP-5500

Nhiên liệu: Xăng Hãng sản xuất: AKSA Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 5.5 Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 1 Pha Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện AKSA AAP-3500

Nhiên liệu: Xăng Hãng sản xuất: AKSA Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 3 Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 1 Pha Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện AKSA AAP-2000i

Nhiên liệu: Xăng Hãng sản xuất: AKSA Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 2.29 Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 1 Pha Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện AKSA AAP-1200

Nhiên liệu: Xăng Hãng sản xuất: AKSA Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 1 Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 1 Pha Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện AKSA AAP-1000

Nhiên liệu: Xăng Hãng sản xuất: AKSA Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 0.9 Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 1 Pha Xuất xứ: Đang cập nhật