Tag: máy phát điện Airmec

Máy phát điện AIRMEC LS 7000-3E

  Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 7 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật Giá:liên hệ

Máy phát điện AIRMEC LS 6000-3E

Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 6 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật Giá:liên hệ

Máy phát điện AIRMEC LS 2700

Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 3 Tần số(Hz): 50HZ Giá:liên hệ

Máy phát điện AIRMEC LS 1000

Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 1.6 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật

Máy phát điện AIRMEC HL 5000 SE3/A

Nhiên liệu: Diesel Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 4.5 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Máy phát điện AIRMEC LC 8000 DDC

Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 6.5 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Máy phát điện AIRMEC LC 6500 DDC-Z

Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 5.5 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Máy phát điện AIRMEC LC 6500 DDC-3

Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 5.5 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Máy phát điện AIRMEC LC 6500 DDC

Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 5.5 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Máy phát điện AIRMEC LC 5000 DDC

Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 4.5 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Máy phát điện AIRMEC LC 3800 DDC

Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 3.1 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật

Máy phát điện AIRMEC LC 2500 DC

Nhiên liệu: Gasoline Hãng sản xuất: AIRMEC Động cơ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 2.2 Tần số(Hz): 50HZ Xuất xứ: Đang cập nhật