Tag: máy phát điện 3 pha

Máy phát điện CACTUS CC100

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 100 Giá: liên hệ

Máy phát điện CC25 CACTUS

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 25 Giá: liên hệ

Máy phát điện CACTUS M-C206

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 188 Giá: liên hệ

Máy phát điện Cactus CC1250-M

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 1250 Giá: liên hệ

Máy phát điện Cactus CC175-S

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 175 Giá: liên hệ

Máy phát điện Cactus SC-C45-L

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 1 Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 45 Giá: liên hệ

Máy phát điện Cactus CC150-M

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 150 Giá: liên hệ

Máy phát điện CC600-M Cactus

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 568 Giá: liên hệ

Máy phát điện SC-C250-L Cactus

Hãng sản xuất: CACTUS Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 250 Giá: liên hệ

Máy phát điện Cactus SC-C800

Hãng sản xuất: Cactus Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Singapore Công suất (KVA): 800 Giá: liên hệ

Máy phát điện BF-C28 Baifa

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 28 Giá: liên hệ

Máy phát điện Baifa BF-C103

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 100 Giá: liên hệ

Máy phát điện Baifa BF-C40

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 41 Giá: liên hệ

Máy phát điện BF-C300 Baifa

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Vietnam Công suất (KVA): 300 Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện Baifa BF-V450

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: VOLVO Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 450 Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện VOLVO PENTA 410/450kVA

Hãng sản xuất: BAIFA Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 410 Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện 550KVA BAIFA

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 550 Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện BF-DW550 Baifa

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: DOOSAN Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 550 Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện Baifa BF-C880

Hãng sản xuất: BAIFA Động cơ: CUMMINS Tần số(Hz): 50HZ Số pha: 3 Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: China Công suất (KVA): 800 Giá bán: Liên hệ

Máy phát điện PDS75S-5C1 350KVA Airman

Hãng sản xuất: AIRMAN Động cơ: MITSUBISHI Tần số(Hz): 50Hz - 60Hz Số pha: 3 pha - 4 dây Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Đang cập nhật Công suất (KVA): 350 Giá bán: Liên hệ